ARTIKELEN

Artikelen van mijn hand, of die over mijn werk geschreven zijn... 

simple site templates
Via deze pagina stel ik een aantal van deze artikelen beschikbaar. In de titels kunt u een aantal koppelingen aantreffen die u naar pdf versies van de betreffende artikelen leiden.

Ekklesia en Synagoge

Wie de oecumenische diensten januari 2014 heeft meebeleefd, weet dat Paulus ons al twee duizend jaar een vraag stelt: Is Christus verdeeld? We zeggen “Nee”, maar we doen “Ja”.Daar kan geen oecumenische dienst waar ook ter wereld wat aan veranderen. 

(Paaspartout. Nieuwsblad van de Paaskerk te Baarn. Jaargang 58, nr. 2, 2014, p. 1)

Vorstelijk Koningschap

Sinds enkele jaren tooit Baarn zich met het etiket vorstelijk. Wie vraagt naar de betekenis ervan krijgt dit te horen: allure, stijl, kwaliteit en gastvrij. Ik ga hier niet in op de vraag of dit ook werkelijk de kenmerken van Baarn zijn. Ik ga het over koningschap hebben.

(Paaspartout, nieuwsblad van de Paaskerk te Baarn, april 2013)

Gods own countries? Contours of a Christian Worldview in Geography

In: Henk Aay and Sander Griffioen (Eds.) Geography and Worldview, A Christian Reconnaissance.  


(University Press of America, Oxford, 1998, pp. 61-82.)

Recensie “De God van Rembrandt“

"Rembrandt was een vrijzinnig gelovige”, concludeert Gerda Hoekveld uit zijn etsen en schilderijen. (Voor; Het Parool, door Sandra Kooke − 08/01/06)’ Abraham ontvangt drie mannen’ heet de ets die Rembrandt in 1656 maakte. Het is een verbazing-wekkende ets, want de drie mannen (volgens het bijbelverhaal God met twee engelen) zijn door Rembrandt afgebeeld als een boeddhistische oude wijze, een gevleugelde Chinees en een Indiaan. Boven de vleugel, op de prominentste plek van het schilderij hangt de kleine Ismaël over een muurtje. “Toen Gerda Hoekveld, theologe en geografe, deze ets in de Hamburgse Kunsthalle zag, was ze zo verbaasd en nieuwsgierig tegelijk, dat zij besloot zich erin te verdiepen. Het bleef niet bij die ene ets, want vorig jaar schreef zij het boek ’De God van Rembrandt’, waarin zij talloze bijbelse werken van de schilder onderzoekt en ze met groot enthousiasme becommentarieert...”

Genealogisch voorportaal

Israëls ongeschreven geschiedenis


De nazaten van de omstreeks 580 v.Chr. uit Juda gedeporteerde elite keerden na zeventig jaar terug. Dit gebeurde onder leiding van prins Zerubbabel en priester Jozua. Helaas werd die terugkeer een debâcle. Dat bleek toen priester Nehemia zeventig jaar later poolshoogte kwam nemen.....


Een nieuwe aarde, telkens weer.

Het is met woorden vaak raar gesteld. Neem bijvoorbeeld het woord Holocaust. Het is een gewoon Hebreeuws woord en betekent: brandoffer. Sinds de tweede wereldoorlog betekent het: de totale vernietiging van een volk.

(Kerkblad Hervormde gemeente Baarn, 14-07-2012)

Compassie vereist moed.

We tooien ons met de titel van de man die zelf niet an- ders genoemd wilde worden dan ‘zoon des mensen’: ‘mensenkind’. Een kind zoals ieder ander en dus na- volgbaar. We zijn navolging gaan vertalen als omzien naar elkaar en noemen dat compassie. Maar “omzien doen de heidenen ook” wees Jezus zijn leerlingen fijn- tjes terecht. Hem navolgen vereist soms meer. Wat?

(Paaspartout, nieuwsblad van de Paaskerk te Baarn, nr 7. 14-07-2012)

Waarom na Pinksteren geen Loofhuttenfeest?

We hebben Pasen gevierd en we hebben Pinksteren gevierd. Beide feesten zijn een vervanging van het joodse Pesach en het feest der eerstelingen van de (tarwe)oogst. Gek genoeg laten de christenen het hierbij. Het joodse Loofhuttenfeest met als apotheose op de zevende dag de Vreugde der Wet vonden de vroege kerkvaders niet de moeite waard. Toch is het vreemd... 

Kerk, waar zijn je schatten?

Het geweten van de kerk: een schat

(een samenvatting van lezing) door: Ds. Helène van Noord)

“Op de laatste avond van het Oecumenisch leerhuis was dr. Gerda Hoekveld-Meijer te gast. Vanuit haar exper-tise als sociaal geograaf én theoloog leidde ze ons met een waterval aan woorden en voorbeelden door de geschiedenis van de kerk om de schat van het geweten aan het licht te brengen”. De beelden bij de lezing zijn te vinden onder “Lezingen”

Mobirise

De theo-politieke context van Rembrandts deuterokanonieke werk

De tekst als uitleg van zijn tijd.

(P.J.van Midden (ed.).Deuterocanonieke Boeken. Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities,Cahier 28. Uitgeverij 2 VM. 2013, pp. 101-118)

Mobirise

In dit boek staat artikel 'Het Evangelie volgens Marcus'.

Frans Maas, Jaques Maas en Klaas Spronk (Eds.), De Bijbel Spiritueel, bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften.

(Meinema, 2004. pp. 543-550)

Mobirise

Feuilles Mortes

In dit boek  op pp 267-275

© Copyright 2019 Gerda Hoekveld - All Rights Reserved