Gerda Hoekveld

"Als ik mijn geest uitspannighe wil geven dan is het niet eer die ik zoek, maar vrijheid.” -Rembrandt- 

Mobirise
free web maker

Aangenaam Ik ben sociaal geograaf (Vrije Universiteit) en theoloog (Kampen) en houd van tegendraads onderzoek. Dit doe ik door een probleem vanuit de optiek van ten minste twee disciplines diepgaand te bestuderen. In Tamil-Nadu (Zuid-India) verbond ik een geografisch diffusie model met een kunsthistorisch probleem: het traceren van de architectonische en iconografische ontwikkeling van honderden dorpstempeltjes, gebouwd tussen 750-1050 A.D. Het resultaat was een proefschrift (1981). 

Ook mijn politiekgeografische belangstelling gekoppeld aan mijn nieuwsgierigheid naar de Bijbelse figuur Esau (Edom), de door Jacob vrijwel ‘ausradierte’ tweeling broer van Jakob (Israel), resulteerde in een proefschrift (1996).

De voor mij fascinerende combinatie tussen geografie en theologie beschreef ik in een artikel voor het symposium Geography and Worldview (1998).

Ik vond en vind nog steeds dat kennis van het Oude Testament als literaire bron voor het Nieuwe Testament een noodzakelijke voorwaarde is om de literaire producten van de eerste drie evangelisten (Marcus, Matteüs en Lucas) zonder dogmatische bril te kunnen bestuderen. Ook deze visie resulteerde in een aantal boeken.

Tenslotte belandde ik bij Rembrandt: behalve een groot schilder was hij een groot theoloog, of misschien wel door het laatste een groot schilder. Door zijn werk leerde ik nog scherper kijken naar de Bijbelse teksten en begon ik in te zien hoe belangrijk bepaalde Bijbelse verhalen zijn om de eigen tijd te verstaan. Rembrandt deed met penseel wat Vondel deed met de pen: de eigentijdse politieke en religieuze leiders een spiegel voorhouden tot lering en vermaak, omdat lering alleen niet te verteren is. Over die twee helden uit de zeventiende eeuw houdt ik graag lezingen. 

Mijn interesse in Rembrandts schilderijen is niet vreemd voor een geograaf, want zijn schilderijen (niet zijn portretten) zijn een andere verschijningsvorm van landkaarten: zij verbeelden een politiek-geografische werkelijkheid die door theologische of ideologische kwesties is gecontamineerd. 

Adres

Baarn

Contacten

Email: gerdahoekveld@gahoekveld.demon.nl

© Copyright 2019 Gerda Hoekveld - All Rights Reserved